• 9-10-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
  • FacebookYoutube
ΑΡΧΙΚΗ >ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ >ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Επισκέπτες της έκθεσης  είναι επιχειρηματίες και στελέχη όλων των κλάδων της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και του Εμπορίου καθώς και του τομέα των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Πιο συγκεκριμένα προέρχονται από τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:


Από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, επισκέπτες της έκθεσης είναι: